Genel Kurul

Prof. Dr. Eser Sözmen 
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. İdil Ünal
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nilgün Kültürsay
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süer Anaç
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Emekli öğretim üyesi

Prof. Dr. Sadık Akşit
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Özkahya
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, 
Hastane Başhekimi 

Prof. Dr. Rasih Yılmaz
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nedim Karadadaş
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof. Dr.  M. Bülent Özkan
Üye
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı,
Ege Üniversitesi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Münevver Erdinç
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Necil Kütükçüler
Üye
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı