Hakkımızda

Eğitim ve öğretime yardımcı olmak , Ege Üniversitesi Yüksek Öğrenim Kurumları'nda ve bunların her safhasında öğretim ve eğitimde, toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi ve manevi katkı ve yardımda bulunmaktır.

Ege Üniversitesi öğrencilerinden muhtaç ve layık olanlara yardım ve burslar tahsis etmek, olanaklar hasıl olduğunda öğrencilerin, öğrenimlerini daha iyi ve rahat şartlar altında yapmalarını sağlamak üzere Ege Üniversitesi camiasında her türlü tesisi kurmak, özellikle gerekli öğrenci yurtlarını açmak, bilimsel araştırma faaliyetlerine yardım sağlamak ve ileride aynı amaç için doğabilecek diğer gerekli faaliyetlerde bulunmaktır.

Kurucumuz Aliye Üster'in vasiyeti üzerine kurulmuş vakfımız faalliyetlerine 2010 yılından beri devam etmektedir.
Vakfın Merkezi İzmir'dir.